Het coronavirus

De afgelopen periode is onze praktijk gesloten geweest in verband met de ontwikkeling van het coronavirus. Op dit moment kunnen we de behandelingen weer gefaseerd hervatten.
Vanuit de beroepsvereniging mondhygienisten hebben we een aantal aanvullende richtlijnen meegekregen en in onze werkwijze opgenomen.

Wij verzoeken u onderstaande in acht te nemen:

– Kom zoveel als mogelijk alleen naar de praktijk.
– Kom zo kort mogelijk voor uw afspraak naar de praktijk, zodat uw verblijf in  de wachtkamer beperkt is.
– Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u uw handen te desinfecteren met handalcohol.
– Voorafgaand aan de behandeling vragen wij u uw mond te spoelen met een mondspoeling (1% H2O2).
– Toiletbezoek in de praktijk is tijdelijk niet mogelijk.

Wij zijn blij dat we met in achtneming van deze richtlijnen u weer in de praktijk kunnen begroeten.

Met warme groet,

Marije en Brigitte