Coronavirus

Vanuit de beroepsvereniging mondhygienisten hebben we een aantal aanvullende richtlijnen meegekregen en in onze werkwijze opgenomen.

Wij verzoeken u onderstaande in acht te nemen:

– Kom zoveel als mogelijk alleen naar de praktijk.
– Kom zo kort mogelijk voor uw afspraak naar de praktijk, zodat uw verblijf in  de wachtkamer beperkt is.
– Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u uw handen te desinfecteren met handalcohol.
– In de praktijk, vragen wij u voorafgaand aan de behandeling uw mond te spoelen met een mondspoeling.
– Toiletbezoek in de praktijk is tijdelijk niet mogelijk.

Wij zijn blij dat we met in achtneming van deze richtlijnen u weer in de praktijk kunnen begroeten.

Met gezonde groet,

Marije en Brigitte