Skip to main content

De mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau (4 jarige studie) opgeleide paramedicus. Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en kent daardoor een zelfstandige behandelbevoegdheid. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel, waardoor de patiënt kan vertrouwen op deskundig en zorgvuldig handelen door de beroepsbeoefenaar.

Lees verder

Specialisme van de mondhygiënist

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit (cariës). Daarbij is de mondhygiënist gespecialiseerd in de behandeling van tandvleesaandoeningen als gingivitis en parodontitis. Dit maakt deel uit van de curatieve behandelingen (= gericht op genezing). Deze combinatie van taken maakt de mondhygiënist tot specialist op het gebied van de algehele mondgezondheid.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist na overleg met de tandarts, anesthesie (verdoving) mag toepassen.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • er tandsteen of aanslag op het gebit is ontstaan
 • het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • het tandvlees rood en gezwollen is
 • de tanden gevoelig zijn
 • het tandvlees terugtrekt
 • tanden of kiezen los komen te staan
 • er regelmatig gaatjes ontstaan
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is (halitose)
 • problemen met de mondgezondheid voor vrouwen die zwanger willen worden
 • problemen met de mondgezondheid tijdens de zwangerschap
 • bij diabetes of medicijngebruik
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is