Skip to main content

Kwaliteit

Voor mondhygiënisten is er een Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). Het KRM is een openbaar register. De geregistreerde mondhygiënisten hebben gegarandeerd de wettelijk benodigde studie voor mondhygiënist doorlopen (HBO-studie). Het KRM kenmerkt zich verder door het stellen van hoge kwaliteitseisen aan de beroepsgroep. Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit. Onder meer door het regelmatig volgen van bij- en nascholing. Wilt u weten of de mondhygiënist het kwaliteitskeurmerk heeft?

Het register kunt u eenvoudig raadplegen: Kwaliteits Register Mondhygienisten